Tevékenységeink

§

jogi tanácsadás 

§

teljeskörű jogi képviselet ellátása (kártérítési, munkajogi, házassági és kapcsolódó vagyonjogi ügyekben)

§

képviselet végrehajtási, végelszámolási és felszámolási ügyekben

§

képviselet közigazgatási ügyekben

§

közreműködés peren kívüli jogviták megoldásában (egyezségkötés)

§

adásvételi és egyéb szerződések készítése, földhivatali és egyéb hatóság előtti ügyintézéssel együtt

§

tartós megbízás keretében a megbízó valamennyi jogi természetű ügyének vitele

§

 alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek alapításával, módosításával kapcsolatos eljárásban közreműködés

§

gazdasági társaságok alapításával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, beleértve a cégbíróságok előtti képviseletet is 

§

közbeszerzési ügyekben tanácsadói feladatok ellátása értékhatártól és eljárástípustól függetlenül, az eljárás előkészítésétől annak befejezéséig, valamint képviselet a jogorvoslat során

§

európai uniós és hazai támogatásokkal kapcsolatos pályázatok, szerződések készítése, ügyintézése 

 

§

devizahiteles ügyekben történő peres és egyezségkötés érdekében peren kívüli  képviselet ellátása,  végrehajtási ügyek vitele. Irodánk tagja az Ügyvédet Keresők Fogyasztó- és Jogvédelmi Egyesületének (ÜgyKe), fellelhető az ÜgyKe által működtetett www.hitelsikerek.hu című honlapon.

Irodánk rendelkezik TAKARNET-hozzáféréssel, és elektronikus aláírási jogosultsággal.Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda

www.hidasesszucs.hu

Email: iroda@hidasesszucs.hu | Telefon/Fax: +36 34 300 115 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.